Неділя, 18.08.2019, 16:31

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості

Корисні посилання

Навчальний план на 2018/2019 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Люботинського

міського Будинку дитячої

та юнацької творчості

Л.А.Гела

„___” __________2018 року

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

ЛЮБОТИНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Люботинської міської ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради закладу

31.08.2018 протокол № 1

Голова ради закладу

 

_______О.В.Мірошниченко

 

 

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної

ради закладу

31.08.2018 протокол № 2

Голова педагогічної ради

___________Л.А.Гела

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЛЮБОТИНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Люботинської міської ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

І. Загальні засади

 

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості (далі в тексті ЛМБДЮТ) у своїй роботі керується законами України «Про освіту» (із змінами), «Про позашкільну освіту» (із змінами), Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344, обласною програмою розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014−2018 роки, затвердженою рішенням ХХVII сесії VI скликання Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VI, Комплексною міською програмою «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням ІІ сесії VІІ скликання Люботинської міської ради Харківської області від 22.12.2015 № 86 «Про затвердження Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020 роки»», іншими нормативно-правовими документами з питань організації роботи в закладі позашкільної освіти.

Навчальний план на 2018/2019 навчальний рік складено на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 (додаток 2).

Освітній процес у закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх вікових особливостей та стану здоров’я).

Мова навчання і виховання у ЛМБДЮТ згідно зі Статутом – українська.

 

 

ІІ. Здійснення освітнього процесу

Прийом дітей до ЛМБДЮТ здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців і за згодою батьків. До ЛМБДЮТ зараховуються вихованці, учні віком від 4 до 18 років.

Позашкільна освіта здійснюється за такими напрямками:

- художньо-естетичний (гуртки: «Сучасної хореографії», «Образотворче мистецтво», «Театральне мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Естрадне мистецтво», «Виготовлення виробів з бісеру», «Народні ремесла України»);

- еколого-натуралістичний (гурток «Природа рідного краю»);

- соціально-реабілітаційний (гурток «Ерудит»);

- науково-технічний (гурток: «Виготовлення сувенірів»).

Гуртки ЛМБДЮТ кваліфікуються за трьома рівнями навчання:

- початковий рівень ( 7 груп: «Образотворче мистецтво» – 1, «Театральне мистецтво» – 1, «Народні ремесла України» – 1, «Виготовлення виробів з бісеру» – 1, «Природа рідного краю» – 2, «Виготовлення сувенірів» 1);

- основний рівень ( 18 груп: «Сучасної хореографії» – 4, «Декоративно-ужиткове мистецтво» – 1, «Ерудит» – 1, «Естрадне мистецтво» – 2, «Виготовлення сувенірів» – 3, «Образотворче мистецтво» – 4, «Театральне мистецтво» – 1, «Виготовлення виробів з бісеру» – 2);

- вищий рівень ( 2 групи: «Сучасної хореографії» – 2).

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, їх чисельний склад, обирається програма.

На базі ЛМБДЮТ працюють такі гуртки: «Образотворче мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Сучасної хореографії», «Театральне мистецтво», «Виготовлення сувенірів», «Естрадне мистецтво», «Народні ремесла України», «Ерудит», «Природа рідного краю».

На базі закладів освіти працюють гуртки:

Люботинська гімназія № 1 – «Виготовлення виробів з бісеру», «Виготовлення сувенірів»;

Люботинський НВК № 2 – ««Виготовлення виробів з бісеру»;

Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – «Виготовлення сувенірів»;

Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – «Природа рідного краю», «Виготовлення виробів з бісеру»;

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст. – «Виготовлення сувенірів».

Перелік навчальних програм, за якими здійснюється освітній процес у гуртках додається (додаток 1).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до ст.17 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 16 Положення про позашкільний навчальний заклад, навчальний рік розпочинається 01 вересня і закінчується 31 травня.

З 01 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка.

У канікулярні, вихідні та святкові дні гуртки можуть працювати за окремим планом згідно з розкладом та планом роботи на період канікул.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 31 грудня 2018 року;

ІІ семестр – з 02 січня по 31 травня 2019 року.

Тривалість одного заняття визначається програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 3 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

інших - 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи.

ЛМБДЮТ працює протягом тижня без вихідних. Працівники закладу працюють за графіком, що погоджується індивідуально з кожним працівником та профспілковим комітетом. Час роботи керівників гуртків регламентується розкладом занять. Адміністрація закладу, методист, культорганізатор, акомпаніатор та обслуговуючий персонал працює за графіком, затвердженим директором.

 

 

Директор ЛМБДЮТ Л.А.Гела