Неділя, 08.12.2019, 16:37

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості

Корисні посилання

Навчальний план на 2019/2020 н.р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Люботинського

міського Будинку дитячої

та юнацької творчості

Л.А.Гела

„___” __________2019 року

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

ЛЮБОТИНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Люботинської міської ради Харківської області

на 2019/2020 навчальний рік

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради закладу

02.09.2019 протокол № 1

Голова ради закладу

 

_______О.В.Мірошниченко

 

 

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної

ради закладу

30.08.2019 протокол № 1

Голова педагогічної ради

___________Л.А.Гела

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЛЮБОТИНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Люботинської міської ради Харківської області

на 2019/2020 навчальний рік

 

І. Загальні засади

 

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості (далі в тексті ЛМБДЮТ) у своїй роботі керується законами України «Про освіту» (із змінами), «Про позашкільну освіту» (із змінами), Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344, Комплексною міською програмою «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням ІІ сесії VІІ скликання Люботинської міської ради Харківської області від 22.12.2015 № 86 «Про затвердження Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020 роки»», іншими нормативно-правовими документами з питань організації роботи в закладі позашкільної освіти.

Навчальний план на 2019/2020 навчальний рік складено на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 (додаток 2).

Освітній процес у закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх вікових особливостей та стану здоров’я).

Мова навчання і виховання у ЛМБДЮТ згідно зі Статутом – українська.

ІІ. Здійснення освітнього процесу

Прийом дітей до ЛМБДЮТ здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців і за згодою батьків. До ЛМБДЮТ зараховуються вихованці, учні віком від 4 до 18 років.

Позашкільна освіта здійснюється за такими напрямками:

- художньо-естетичний (гуртки: «Сучасної хореографії», «Образотворче мистецтво», «Театральне мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Естрадне мистецтво», «Виготовлення виробів з бісеру», «Народні ремесла України»);

- еколого-натуралістичний (гурток «Природа рідного краю»);

- соціально-реабілітаційний (гурток «Ерудит»).

Гуртки ЛМБДЮТ кваліфікуються за трьома рівнями навчання:

- початковий рівень ( 6 груп: «Образотворче мистецтво» – 1, «Природа рідного краю» – 1, «Народна творчість» – 1, «Виготовлення виробів з бісеру» – 1, «Паперокручення» – 2);

- основний рівень ( 19 груп: «Сучасної хореографії» – 4, «Образотворче мистецтво» – 4, «Декоративно-ужиткове мистецтво» – 1, «Ерудит» – 2, «Естрадне мистецтво» – 2, «Паперокручення» – 1, «Театральне мистецтво» – 2, «Виготовлення виробів з бісеру» – 2, «Народні ремесла України» – 1);

  • вищий рівень ( 2 групи: «Сучасної хореографії» – 2).

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, їх чисельний склад, обирається програма.

На базі ЛМБДЮТ працюють такі гуртки: «Образотворче мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Сучасної хореографії», «Театральне мистецтво», «Паперокручення», «Естрадне мистецтво», «Народні ремесла України», «Ерудит».

На базі закладів освіти працюють гуртки:

Люботинська гімназія № 1 – «Виготовлення виробів з бісеру», «Паперокручення»;

Люботинський НВК № 2 – ««Виготовлення виробів з бісеру»;

Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – «Народна творчість»;

Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – «Природа рідного краю», «Виготовлення виробів з бісеру»;

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст. – «Паперокручення».

Перелік навчальних програм, за якими здійснюється освітній процес у гуртках додається (додаток 1).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до ст.17 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 16 Положення про позашкільний навчальний заклад, навчальний рік розпочинається 02 вересня і закінчується 30 травня.

З 02 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка.

У канікулярні, вихідні та святкові дні гуртки можуть працювати за окремим планом згідно з розкладом та планом роботи на період канікул.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 31 грудня 2019 року;

ІІ семестр – з 02 січня по 30 травня 2020 року.

Тривалість одного заняття визначається програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 3 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

інших - 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи.

ЛМБДЮТ працює протягом тижня без вихідних. Працівники закладу працюють за графіком, що погоджується індивідуально з кожним працівником та профспілковим комітетом. Час роботи керівників гуртків регламентується розкладом занять. Адміністрація закладу, методист, культорганізатор, акомпаніатор та обслуговуючий персонал працює за графіком, затвердженим директором.

 

 

Директор Будинку Л.А.Гела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Будинку Л.А.Гела