Четвер, 18.10.2018, 01:51

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості

Корисні посилання

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

Робочий навчальний план 2017-2018 н.р.

                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                                                                                                     Начальник відділу освіти  

Люботинської міської ради

В.В.Стрілець

                                                                                         „___” __________2017 року

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

ЛЮБОТИНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ

 ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Люботинської міської ради Харківської області

 на 2017/2018 навчальний рік

 

 

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради закладу                                                                                  

01.09.2017 протокол № 1                                           

Голова ради  закладу

 

_________О.Ю.Охотнікова

 

ПОГОДЖЕНО                                                                              

на засіданні педагогічної

ради закладу

31.08.2017 протокол № 2                                                                                                                                                                                   

Голова педагогічної ради  

                                                                                                                                                      

___________Л.А.Гела                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                              

 

 

 

 

 

 

Погоджено

Заступник начальника

відділу освіти Люботинської

міської ради

___________ В.М.Сітченко

 

«____»___________2017

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЛЮБОТИНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Люботинської міської ради Харківської області  на 2017/2018 навчальний рік

 

І. Загальні засади

 

         Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості (далі в тексті ЛМБДЮТ) у своїй роботі  керується законами України «Про освіту» (із змінами), «Про позашкільну освіту» (із змінами), Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, постановою Кабінету Міністрів  України від 27.08.2010 №769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою Указом Президента України від 25 червня  2013 року № 344, обласною програмою розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014−2018 роки, затвердженою рішенням ХХVII сесії VI скликання Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VI, Комплексною міською програмою «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020 роки», затвердженою рішенням ІІ сесії VІІ скликання  Люботинської  міської  ради  Харківської  області  від 22.12.2015 № 86 «Про затвердження Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020 роки»»,  іншими нормативно-правовими документами з питань організації роботи в позашкільному навчальному закладі.

        Робочий навчальний план на 2017/2018 навчальний рік складено на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 (додаток 2).

        Навчально-виховний   процес   у   закладі   здійснюється   диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх вікових особливостей та стану здоров’я).

        Мова навчання і виховання у ЛМБДЮТ згідно зі Статутом – українська.

 

 

ІІ. Здійснення навчально-виховного процесу

        Прийом дітей до ЛМБДЮТ здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців і за згодою батьків. До ЛМБДЮТ зараховуються вихованці, учні віком від 4 до 18 років.

    Позашкільна освіта здійснюється за такими напрямками:

- художньо-естетичний (гуртки: «Сучасної хореографії», «Образотворче мистецтво», «Театральне мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Естрадне мистецтво»);

- еколого-натуралістичний (гурток  «Лікарські рослини»);

- соціально-реабілітаційний (гурток «Точка зору»);

- науково-технічний (гуртки: «Паперопластика», «Виготовлення сувенірів», «Моделювання іграшок-сувенірів»).

        Гуртки ЛМБДЮТ кваліфікуються за трьома рівнями навчання:

- початковий рівень ( 8 груп: «Образотворче мистецтво» – 1, «Точка зору» – 1,  «Театральне мистецтво» – 1, «Паперопластика» – 1, «Моделювання іграшок-сувенірів» – 1, «Виготовлення сувенірів» – 3);

- основний рівень ( 17 груп: «Сучасної хореографії» – 4, «Декоративно-ужиткове мистецтво» – 1, «Лікарські рослини» – 1, «Естрадне мистецтво» – 2, «Виготовлення сувенірів» – 1, «Образотворче мистецтво» – 4, «Театральне мистецтво» – 1, «Моделювання іграшок-сувенірів» – 3);

- вищий рівень ( 2 групи: «Сучасної хореографії» – 2).  

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, їх чисельний склад, обирається програма.

    На базі ЛМБДЮТ працюють такі гуртки: «Образотворче мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Сучасної хореографії», «Театральне мистецтво»,  «Виготовлення сувенірів», «Естрадне мистецтво», «Моделювання іграшок-сувенірів», «Точка зору». 

      На базі навчальних закладів працюють гуртки:

Люботинська гімназія № 1 – «Паперопластика»,  «Моделювання іграшок-сувенірів», «Театральне мистецтво», «Виготовлення сувенірів»;

Люботинський НВК №2 – «Моделювання іграшок-сувенірів»;

Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – «Виготовлення сувенірів»;

Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – «Лікарські рослини», «Моделювання іграшок-сувенірів»;

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст. – «Виготовлення сувенірів».

      Перелік навчальних програм,  за якими здійснюється навчально-виховний процес у гуртках додається (додаток 1).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до ст.17 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 16 Положення про позашкільний навчальний заклад, навчальний рік розпочинається  01 вересня і закінчується 31 травня.

       З 01 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків для першого року навчання та доукомплектування груп другого та наступних років навчання. Цей період вважається робочим часом керівника гуртка.

  У канікулярні, вихідні та святкові дні гуртки можуть працювати за окремим планом згідно з розкладом та планом роботи на період канікул.

  Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

  І семестр – з 01 вересня по 31 грудня 2017 року;

  ІІ семестр – з 02 січня по 31 травня 2018 року.

      Тривалість одного заняття визначається програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

  віком від 4 до 5 років – 25 хв.;

  віком від 5 до 6 років – 30 хв.;

  віком від 6 до 7 років – 35 хв.;

  інших – 45 хв.

  Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи.

      ЛМБДЮТ працює протягом тижня без вихідних. Працівники закладу працюють за графіком, що погоджується індивідуально з кожним працівником та профспілковим комітетом. Час роботи керівників гуртків регламентується  розкладом занять.  Адміністрація закладу, методист, культорганізатор, акомпаніатор та обслуговуючий персонал працює за графіком, затвердженим директором.

 

 

Директор ЛМБДЮТ                                                            Л.А.Гела

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Додаток 1

до Робочого навчального плану

Люботинського міського Будинку

дитячої та юнацької творчості

Люботинської міської ради

Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

Перелік навчальних програм

Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості

 на    2017/2018   навчальний рік

 

№з/п

Назва гуртка

Назва програми

Автори програми

Тип програ-ми

Ким і коли дозволена до використання (ким затверджена)

1

Сучасної хореографії

Програма гуртка сучасної хореографії

Шкура Г.А., Биковський Т.В.

державна

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р.

 № 1/11-4657)

2

Лікарські рослини

Лікарські рослини

Т.І.Поліщук,

А.А.Ребрина,

Н.В.Поліщук

державна

Схвалено Науково-методичною комісією з позашкільної освіти

Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2013 року, протокол № 3

3

Естрадне мистецтво

Естрадне мистецтво

Шкура Г.А., Биковський Т.В.

державна

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р.

 № 1/11-4657)

4

Моделювання іграшок-сувенірів

Моделювання іграшок-сувенірів

Н.І.Євтушенко,

О.В. Козачок

державна

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

5

Театральне мистецтво

Театральне мистецтво

Шкура Г.А., Биковський Т.В.

державна

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 08.04.2016 р.

 № 1/11-4657)

6

Точка зору

Точка зору

Литовченко О.В

державна

Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол № З від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014 № 14.1/12-Г-68)

7

Образотворче мистецтво

 Образотворче мистецтво

Вержбицька І.В.

державна

Схвалено Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3  від 18.12.2013, лист ІІТЗО від 29.01.2014       № 14.1/12-Г-72)

8

Декоративно-ужиткове мистецтво

 

Декоративно-ужиткове мистецтво

 

Група авторів:

І.В.Вержбицька Л.  Ю.  Лебідь

державна

Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної

ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України» (протокол №3 від 29.12.2015)

9

Виготовлення сувенірів

Виготовлення сувенірів

Н.І.Євтушенко,

О.В. Козачок

державна

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

10

Паперопластика

Паперопласти-ка

М.Г.Яременко,

О.М.Сухаревсь-ка,

Л.Г.Печерських, Л.А.Осадчук, В.Г.Корнієнко

державна

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.

 

 

Директор ЛМБДЮТ                                                       Л.А.Гела