Неділя, 08.12.2019, 16:52

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості

Корисні посилання

Річний звіт про діяльність закладу

Річний  звіт про діяльність закладу

У 2016/2017 навчальному році діяльність педагогічного колективу Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Люботинської міської ради Харківської області була спрямована на виконання вимог законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2014 року №1176, Положення про позашкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 № 1010, реалізацію завдань державної освітньої політики, Державних, обласних та міських програм у галузі освіти.

Відповідно до обраного напряму позашкільної освіти педагогічний колектив Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості у 2016/2017 навчальному році продовжував працювати над педагогічною проблемою «Розвиток творчих здібностей вихованців через призму національно-патріотичного виховання та самоосвітню діяльність». Відповідно до поставлених завдань учасники навчально-виховного процесу приділяли належну увагу формуванню морально-етичних якостей, громадської свідомості та професійної орієнтації вихованців; сприяли розвитку їх творчих здібностей; підтримували прагнення до здорового способу життя; сприяли формуванню здоров’язберігаючого освітнього простору.

Робота міського Будинку дитячої та юнацької творчості спрямована на розвиток творчих здібностей учнів, розкриття їх таланту, обдарувань. У 2016/2017 навчальному році в закладі працювало 27 гуртків (57 %) за загальним фондом бюджету та 20 гуртків (43 %) – за спеціальним фондом, якими було охоплено 1085 дітей та підлітків віком від 4 до 18 років, що становить 47,9 % від загальної кількості дітей міста.

Важливим моментом роботи гуртків був набір дітей, організований відповідно до їх уподобань, інтересів та навичок. У закладі дотримано вимоги наповнюваності груп.

Організація позашкільної освіти здійснювалася за такими основними напрямами: художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, соціально-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, гуманітарний, туристсько-краєзнавчий, військово-патріотичний, що сприяло повному емоційному, фізичному, інтелектуальному розвитку дітей та молоді.

 

Гуртки за напрямами позашкільної освіти

 

 • науково-технічний напрям – 106 дітей
 • еколого-натуралістичний – 26 дітей
 • фізкультурно-спортивний – 76 дітей
 • художньо-естетичний – 639 дітей
 • гуманітарний – 120 дітей
 • соціально-реабілітаційний – 67 дітей
 • туристсько-краєзнавчий – 26 дітей
 • військово-патріотичний – 25 дітей

 

Найбільше дітей відвідувало гуртки художньо-естетичного напрямку (58,9 %).

Варто відзначити, що при комплектуванні гуртків враховувалися психофізіологічні, вікові особливості вихованців. Особлива увага педагогами закладу приділялась вихованцям – дітям пільгового контингенту (82 дитини).

Гурткова робота проводилася за трьома рівнями: початковий, основний, вищий:

 • груп початкового рівня – 15, в них дітей – 350
 • груп основного рівня – 29, в них дітей – 662
 • груп вищого рівня – 3, в них дітей – 73

 

Таким чином, прослідковується позитивна динаміка щодо збільшення кількості гуртків основного рівня.

Робота гуртків була організована на базі Будинку та у приміщеннях навчальних закладів міста, що дало можливість охопити позашкільною освітою більшу кількість дітей, надало більш зручний характер, особливо для учнів віддалених навчальних закладів.

 

Дані про гуртки позашкільного навчального закладу,

що працюють на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста:

 • Люботинська гімназія № 1 – 4 (107 дітей)
 • Люботинський НВК № 2 - 2 (51 дитина)
 • Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – 2 (53 дитини)
 • Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 – 1 (25 дітей)
 • Караванська ЗОШ І-ІІІ ст – 1 (27 дітей)

 

У 2016/2017 році у закладі продовжував свою роботу колектив сучасної хореографії «Монреаль», якому присвоєно почесне «Зразковий художній колектив».

Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу в 2016/2017 навчальному році визначено створення комфортного виховного середовища в гуртках, де враховуються інтереси і запити всіх учасників навчально-виховного процесу та забезпечуються оптимальні умови навчання і виховання учнівської молоді. Основними формами організації навчання і виховання були такі форми, які сприяли самостійній, дослідницькій, творчій діяльності гуртківців, підготовці їх до активної діяльності. Таким чином, у нашому закладі цінується почуття незалежності, яке поєднується з відповідальністю за виконання своїх обов’язків, заохочуються індивідуальні інтереси, що сприяють загальному розвитку колективу.

У 2016/2017 навчальному році робота керівників гуртків була зосереджена на формуванні творчої активності вихованців у процесі навчання й вихованні шляхом пошуку нових форм, методів та прийомів роботи. У своїй роботі керівники гуртків закладу використовували різні методи та форми роботи: бесіди, турніри, змагання, конкурси, репетиції, концерти, презентації; майстер-класи, відкриті заняття, спільні творчі справи, спільний відпочинок, що позитивно впливало на розвиток творчих задумів та на результативність гурткової роботи в цілому.

Серед нетрадиційних форм організації навчальної діяльності в залежності від віку гуртківців використовувалися наступні:

- дошкільний та молодший шкільний вік:

· заняття-гра (Левченко С.М., Мірошниченко О.В., Дон О.О.)

· заняття-подорож (Лебідь О.Г., Тридуб Т.Л.)

· сюжетно-рольова гра (Левченко С.М., Мірошниченко О.В., Горбунова В.А., Походенко Л.О.)

· бесіда з ігровими елементами (Дон О.О., Левченко С.М., Мірошниченко О.В., Походенко Л.О.)

· взаємонавчання вихованців (Іщенко О.В., Русакова О.А., Левченко С.М., Дон О.О., Мірошниченко О.В., Черкашина Н.І.)

- середній шкільний вік:

· творчий проект (Нечипоренко Л.С., Горбунова В.А.)

· конкурс (Іщенко О.В., Русакова О.А., Кокалко С.П., Харченко О.П., Кузьміна І.О.)

· заочна (віртуальна) екскурсія (Дон О.О., Дон Г.В., Тридуб Т.Л., Нечипоренко Л.С.)

· творчі завдання за підгрупами (Дон О.О., Дон Г.В.)

· змагання (Резніченко Л.О.)

· ділова гра (Ольховська Л.О.)

· бесіда з ігровими елементами (Ольховська Л.О., Нечипоренко Л.С., )

· взаємонавчання вихованців (Іщенко О.В., Русакова О.А., Кокалко С.П.)

· імпровізація (Горбунова В.А.)

- старший шкільний вік:

· тематична дискусія (Ольховська Л.О., Нечипоренко Л.С.)

· колективна творча справа (Дон Г.В., Горбунова В.А., Іщенко О.В., Русакова О.А., Кокалко С.П., Ольховська Л.О.)

· практичне заняття (Горбунова В.А., Іщенко О.В., Русакова О.А., Кокалко С.П., Дон Г.В., Ольховська Л.О., Кузьміна І.О., Харченко О.П.)

· взаємонавчання вихованців (Дон Г.В., Кокалко С.П.)

· імпровізація (Горбунова В.А.)

Для повноцінного засвоєння навчальної програми оптимальним є поєднання різних форм занять, кожна з них сприяє оновленню теоретичної та практичної підготовки дітей, реалізації виховних задач гурткової роботи, зміцненню інтересу вихованців та активізації їх творчих ресурсів. Нетрадиційні за формою заняття викликають підвищений інтерес вихованців, активізують їхню пізнавальну діяльність, сприяють розвитку творчих здібностей, розвивають уміння і навички самостійної розумової праці, виховують бажання активно, власними силами здобувати знання. Дітям подобаються нестандартні заняття, бо вони не сковують навчальний процес, пожвавлюють атмосферу, активізують їх діяльність, наближаючи навчання до життєвих ситуацій.

Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей вихованців з урахуванням їх вікових особливостей. Основним показником якості та результативності виконання навчальних програм та навчально-тематичних планів є участь та отримання призових місць вихованцями творчих колективів Будинку у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, виставках.

Високих результатів досягли педагоги закладу у розвитку творчих здібностей вихованців. На виконання Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини», затвердженої рішенням ІІ сесії VІІ скликання Люботинської міської ради Харківської області від 22.12.2015 № 86 «Про затвердження Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020 роки», з метою виявлення творчо обдарованих дітей, сприяння їх подальшому професійному самовираженню, зростанню виконавської майстерності, вихованці закладу за навчальний рік взяли участь у 123 заходах (виставках, конкурсах, фестивалях, змаганнях) за різними напрямками позашкільної освіти, на яких здобували перемоги, з них: 30 міських, 45 – у закладі; 26 обласних заходів з яких привезли нагороди: 25 – І місць, 11– ІІ місць, 12– ІІІ місць; 12 Всеукраїнських заходів: 13 – І місць, 15 – ІІ місць, 8 – ІІІ місць; 10 Міжнародних заходів: 14 – І місць, 16 – ІІ місць, 3– ІІІ місце

У травні вихованці гуртка «Літературне краєзнавство» взяли участь у Всеукраїнському творчому конкурсі «Малюнок, лист, вірш до мами – 2017», що проходив за підтримки Міністерства освіти і науки України та Українсько-турецького культурного центру «Сяйво».

Протягом І семестру 2016/2017 н.р. вихованці гуртків стали учасниками та переможцями обласних конкурсів: обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя», обласне свято-конкурс сучасної хореографії, чемпіонат Харківської міської федерації спортивних танців «Свято бального танцю» (ІV рейтинговий тур Суперфінал ХМФСТ), класифікаційні змагання зі спортивних бальних танців, обласна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка», обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Новорічна композиція», обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Український сувенір», обласна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання.

Протягом ІІ семестру 2016/2017 н.р. вихованці гуртків стали учасниками та переможцями обласних конкурсів: змагання зі спортивних танців «First Capital-2017», відкрита першість Харківської міської федерації спортивного танцю, ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», обласний етап Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві натураліста», ІІ етап обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття», відкритий фестиваль дитячої творчості «Барви таланту», обласна виставка-конкурс писанкарства «Українська Великодня писанка», обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», класифікаційні змагання зі спортивних танців «Мрія», XV-ий ювілейний обласний фестиваль танцю «Слобожанські барви-2017», обласна фотовиставка «Територія пригод».

 

1.2. Науково-методична робота з кадрами

Методична робота закладу спрямована на науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу та стимулювання розвитку і вдосконалення змісту його діяльності, на задоволення професійних, соціальних й культурологічних запитів педагогів, на спонукання до постійного самовдосконалення в професійному та особистісному вимірах.

В основу планування роботи покладені державні нормативні документи про позашкільну освіту, рішення і рекомендації міністерства освіти, серпневої наради педагогічних працівників міста, постанови та накази відділу освіти.

Метою науково-методичної роботи позашкільного навчального закладу є підвищення професійного рівня педагогів в умовах зростання іміджу позашкільної освіти; створення умов для вдосконалення педагогічної діяльності, стимулювання інноваційної діяльності педагога, підвищення результативності роботи кожного учасника навчально-виховного процесу.

Основними критеріями науково-методичного забезпечення педагогів є: розвиток творчої активності педагогів; підвищення рівня професійної компетентності, застосування досвіду, знань в практичній діяльності; упровадження нових педагогічних технологій; участь та результативність у фахових конкурсах; надання власних розробок (методичних рекомендацій, конспектів занять, майстер-класів) для друку у фахових виданнях.

Методична робота з педагогами закладу організована через колективні (засідання педагогічної та методичної ради, методичного об'єднання керівників гуртків), індивідуальні форми роботи (консультації), самоосвіту педагогічних працівників. Участь у методичній роботі є професійним обов'язком педагогічних працівників. Методична робота забезпечує педагогів позашкільного навчального закладу потребою кожного у професійному зростанні, самовдосконаленні через нові методи та форми роботи.

Головними завданнями методичної роботи з педагогічними кадрами є:

1.Модернізація методик навчання на засадах особистісно-орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів.

2.Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

4. Посилення виховної спрямованості кожного гурткового заняття.

5.Здійснення методичного супроводу роботи керівників гуртків з обдарованими дітьми та талановитою молоддю.

6.Забезпечення участі та результативності педагогічних працівників у професійних конкурсах.

Один із важливих напрямів методичної роботи Будинку – підвищення фахової компетентності та якості самоосвітньої роботи педагогів: надання консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання; надання педагогам адресної, практичної допомоги з питань удосконалення стилю, форми і методів роботи, виконання плану самоосвіти; забезпечення педагогічних працівників необхідною науково-методичною літературою; проведення презентацій педагогічних новин, методичної літератури; надання методичної допомоги педагогам Будинку у проведенні творчих звітів, відкритих занять з подальшою рефлексією; поповнення бібліотеки, відеотеки Будинку методичною, психологічною та фаховою літературою; інтеграція з методичним кабінетом відділу освіти; PR-діяльність в засобах масової інформації; участь у міських, обласних, Всеукраїнських семінарах, конференціях тощо; методичний супровід участі педагогів у професійних конкурсах; розробка заходів по роботі з обдарованими дітьми; впровадження в навчально-виховний процес нових форм роботи з обдарованими дітьми; забезпечення методичного супроводу участі обдарованих вихованців Будинку в міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках, акціях; моніторинг роботи з обдарованими вихованцями, пошук нових форм по виявленню та розвитку творчих обдарувань.

Одна з пріоритетних форм методичної роботи – підвищення професійного рівня керівника через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів - включити педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково-методичною темою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Аналізуючи організацію самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладу, можна стверджувати, що не може існувати однакового, загального плану самоосвіти, способу її узагальнення, які були б придатними для усіх керівників гуртків. Кожен із них у процесі планування самоосвітньої діяльності враховує свої можливості та потреби щодо засвоєння та вдосконалення власних педагогічних знань, умінь та навичок. Серед методів самоосвітньої діяльності керівників гуртків слід виділити такі: самостійна робота з джерелами інформації (методична та довідкова література, фахові періодичні видання, інтернет-ресурси); спілкування з педагогами-новаторами, більш досвідченими колегами, фахівцями; самостійні вправи, що сприяють закріпленню набутих знань (виготовлення виробів з напряму діяльності гуртка, вивчення репертуару, що пропонується вихованцям); самостійна дослідницька діяльність, яка дає можливість постійно слідкувати за новими досягненнями в науці.

Методична рада Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості координувала науково-методичну, організаційну та практичну діяльність Будинку з питань здобуття вихованцями позашкільної освіти з різних напрямів художньо-естетичної творчості; заслуховувала повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної роботи; вивчає, узагальнювала та поширювала кращий педагогічний досвід; поширювала інновації в системі позашкільної освіти тощо.

Методична робота була направлена на модернізацію системи творчого підходу до праці, реалізацію удосконалення змісту, форм та методів навчання і виховання, розвитку педагогічної та професійної майстерності, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення, інформаційного забезпечення педагогів з проблеми освіти, навчання, педагогіки, психології.

Головне зусилля було зосереджено на наданні дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої майстерності, застосуванні інтерактивних технологій, створенні творчої атмосфери, яка б сприяла втіленню інновацій, спрямованих на розвиток творчої особистості вихованця.

Завданнями методичної ради є удосконалення системи неперервної освіти і самоосвіти педагогів шляхом реалізації науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період»; модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних, нетрадиційних форм проведення методичних заходів на основі диференційованого підходу; посилення роботи з обдарованими учнями; якісна підготовка вихованців до участі в турнірах та конкурсах; посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання шляхом удосконалення змісту, форм та методів виховної роботи; активізація роботи щодо охоплення дітей якісною позашкільною освітою, удосконалення роботи гуртків; забезпечення участі педагогічних працівників у міських та обласних методичних заходах.

На виконання наказу Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості від 15.09.2016 № 91 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році» у Люботинському міському Будинку дитячої та юнацької творчості організована робота за диференційованим поділом педагогів.

До складу методичної ради входять директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, методист, культорганізатор, керівники методичних об’єднань.

На засіданнях методичної ради були розглянуті питання:

12.09.2016 (протокол № 1):

Методична робота у 2015-2016 навчальному році; затвердження складу методичної ради; про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 н.р.; затвердження плану роботи методичної ради закладу; затвердження планів роботи МО; планування впровадження напрацьованих методик у практику роботи закладу під час ІІ етапу вивчення єдиної науково-методичної проблеми закладу «Розвиток творчих здібностей вихованців через призму національно-патріотичного виховання та самоосвітню діяльність»; визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2016/2017 навчальному році; про підготовку до атестації педагогічних кадрів; огляд та обговорення нових вимог до навчальних програм, рекомендацій Міністерства освіти, науки України щодо навчально-виховного процесу в ПНЗ у 2016/2017 навчальному році; впровадження інноваційних педагогічних технологій у 2016/2017 навчальному році.

20.12.2016 (протокол № 2):

Організація взаємовідвідування занять гуртків; аналіз особливостей сучасного заняття; про участь вихованців у конкурсах; про перевірку виконання навчальних програм та результативність роботи гуртків; про хід проведення атестації педагогічних кадрів; інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму.

13.03.2017 (протокол № 3):

Роль навчальних кабінетів у підвищенні рівня навчально-виховного процесу; творчий звіт педагогів, що атестуються; моніторинг участі педагогічних працівників Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості у конкурсах педагогічної майстерності та друкування у фахових виданнях.

22.05.2017 (протокол № 4):

Про результати проведення атестації педагогічних працівників закладу; аналіз роботи педагогічного колективу Будинку над єдиною науково-методичною темою закладу «Розвиток творчих здібностей вихованців через призму національно-патріотичного виховання та самоосвітню діяльність» (третій рік реалізації); аналіз результативності методичної роботи в закладі та планування на наступний рік; про виконання керівниками гуртків програм та планів навчально-виховної роботи; моніторинг участі гуртківців Будинку в конкурсах, фестивалях; про підготовку та проведення свята до Дня захисту дітей.

У системі науково-методичної роботи відповідно до її структури було організовано роботу методичних об’єднань (МО) керівників гуртків:

МО керівників гуртків декоративно-прикладного напрямку (голова методичного об’єднання Тридуб Т.Л.);

МО керівників гуртків раннього розвитку дитини ( голова методичного об’єднання Мірошниченко О.В.);

МО керівників гуртків художньо-естетичного напрямку ( голова методичного об’єднання Горбунова В.А).

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності керівника гуртка, методики проведення заняття. Засідання методичних об’єднань були сплановані і проведені відповідно до плану роботи закладу. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися питання психолого-педагогічного, методичного спрямування та організаційні заходи щодо підвищення педагогічної майстерності педагогів та покращення якості навчальних досягнень.

Керівники гуртків вивчали методичну та наукову літературу по проблемі закладу, створені відеозаписи проведених відкритих занять та виховних заходів із застосуванням сучасних форм і методів розвитку дитячої творчості, розроблені і проведені заняття з використанням інтерактивних технологій навчання. На засіданнях методичних об’єднань вивчалася система роботи керівників гуртків, відбувалося ознайомлення з новими прийомами роботи з педагогічним колективом та вихованцями, впроваджувався передовий педагогічний досвід.

Проблема моніторингу педагогічної майстерності педагога надзвичайно актуальна і важлива. Це розв’язання багатьох питань: удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; повніше та ефективніше задоволення їхніх професійних запитів та потреб у системі методичної роботи; визначення сильних сторін педагога; планування шляхів і конкретних засобів їх закріплення та розвитку в індивідуальному стилі педагогічної діяльності.

Моніторинг успішної професійної діяльності не лише дає керівництву закладу інформацію для роздумів і подальшого аналізу, а й сприяє визначенню напрямів та перспектив професійного зростання, зміцнення адекватної професійної самооцінки, позитивного самосприйняття й професійної комфортності педагога. Він також дає змогу оптимально вирішувати проблеми атестації працівників, оскільки максимально усуває суб’єктивізм і упередженість оцінок адміністрації закладу.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2005 № 350, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2005 за № 679/10959, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2016 № 925 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», Листа ІМЗО від 19.01.2017 № 2.1/10-70 "Про методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості", наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 10.01.2017 № 6 “Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів області «Джерело творчості» було надано матеріали переможця І міського етапу конкурсу до організаційного комітету ІІ (обласного) етапу конкурсу керівника гуртка «Виготовлення сувенірів» Левченко С.М.

На виконання Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176, відповідно до Порядку проведення обласного фестивалю огляду освітніх Інтернет-ресурсів, схваленого науково-методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти&r