Неділя, 08.12.2019, 15:49

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості

Корисні посилання

Звіт директора

ЗВІТ

директора Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості

Гели Людмили Андріївни

перед педагогічним колективом та громадськістю 20.06.2019 року

«Підсумки роботи у 2018/2019 навчальному році та завдання

на 2019/2020 навчальний рік»

 

 

 

У 2018/2019 навчальному році діяльність педагогічного колективу Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Люботинської міської ради Харківської області була спрямована на виконання вимог законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, Положення про позашкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 № 1010, реалізацію завдань державної освітньої політики, Державних, обласних та міських програм у галузі освіти.

Відповідно до обраного напряму позашкільної освіти педагогічний колектив продовжував працювати над педагогічною темою «Створення оптимальних умов для всебічного розвитку творчої особистості вихованця закладу позашкільної освіти». Відповідно до поставлених завдань учасники освітнього процесу приділяли належну увагу формуванню морально-етичних якостей, громадської свідомості та професійної орієнтації вихованців; сприяли розвитку їх творчих здібностей; підтримували прагнення до здорового способу життя; сприяли формуванню здоров’язберігаючого освітнього простору.

У 2018/2019 навчальному році в закладі працювало 27 гуртків (57 %) за загальним фондом бюджету та 20 гуртків (43 %) – за спеціальним фондом, якими було охоплено 1085 дітей та підлітків віком від 4 до 18 років. Серед колективі є два танцювальних колективи – «колектив сучасного танцю «I believe» та колектив сучасної хореографії «Монреаль», які мають звання «Зразковий художній колектив».

Важливим моментом роботи гуртків був набір дітей, організований відповідно до їх уподобань, інтересів та навичок. У закладі дотримано вимоги наповнюваності груп.

Організація позашкільної освіти здійснювалася за такими основними напрямами:

 • науково-технічний напрям – 108 осіб
 • еколого-натуралістичний – 55 осіб
 • фізкультурно-спортивний76 осіб
 • художньо-естетичний – 703 особи
 • гуманітарний – 70 осіб
 • соціально-реабілітаційний – 48 осіб
 • оздоровчий – 25 осіб

 

Найбільше дітей відвідувало гуртки художньо-естетичного напрямку (64,8%).

Особлива увага педагогами закладу приділялась вихованцям – дітям пільгового контингенту (59 дітей): кількість дітей, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи – 5, кількість дітей з багатодітних сімей (3 і більше дітей) – 47, кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 3, кількість дітей з малозабезпечених сімей – 5, кількість дітей внутрішньо переміщених осіб – 3, а також вихованці з особливими освітніми потребами – 4 особи, діти з інвалідністю – 4 особи та діти із сільської місцевості – 51 особа.

Гурткова робота проводилася по трьох рівнях: початковому, основному, вищому.

 • груп початкового рівня – 17, в них дітей – 390
 • груп основного рівня – 28, в них дітей – 653
 • груп вищого рівня – 2, в них дітей – 42

Робота гуртків була організована як на базі Будинку так і у приміщеннях закладів освіти міста, що дало можливість охопити позашкільною освітою більшу кількість дітей, надало більш зручний характер, особливо для учнів віддалених навчальних закладів.

Дані про гуртки позашкільного закладу освіти,

що працюють на базі закладів загальної середньої освіти міста:

 • Люботинська гімназія № 1 – 2 (48 дітей)
 • Люботинський НВК № 2 - 1 (25 дітей)
 • Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 2 (56дітей)
 • Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – 2 (54 дитина)
 • Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 – 1 (28 дітей)
 • Караванська ЗОШ І-ІІІ ст – 1 (26 дітей)

 

У 2018/2019 навчальному році робота керівників гуртків була зосереджена на формуванні творчої активності вихованців у процесі навчання й виховання шляхом пошуку нових форм, методів та прийомів роботи. У своїй роботі керівники гуртків використовували різні методи та форми роботи: бесіди, турніри, змагання, конкурси, репетиції, концерти, презентації; майстер-класи, відкриті заняття, спільні творчі справи, спільний відпочинок, що позитивно впливало на розвиток творчих задумів та на результативність гурткової роботи в цілому.

Серед нетрадиційних форм організації освітньої діяльності в залежності від віку гуртківців використовуються наступні: заняття-гра (Мірошниченко О.В., Дон О.О.), заняття-подорож (Лебідь О.Г., Тридуб Т.Л.), сюжетно-рольова гра (Мірошниченко О.В., Горбунова В.А., Походенко Л.О.), бесіда з ігровими елементами (Дон О.О., Мірошниченко О.В., Походенко Л.О.), творчий проект (Горбунова В.А.) та інші.

На належному рівні здійснюється методична робота, яка спрямована на всебічно якісне підвищення професійного рівня педагогів, на збагачення та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, на створення сприятливих умов для творчої їх праці та досягнення головної мети. Протягом року працювало 2 методичних об’єднання - МО гуртків декоративно-прикладного напрямку ( голова Тридуб Т.Л.); МО гуртків художньо-естетичного напрямку ( голова Горбунова В.А). На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися питання психолого-педагогічного, методичного спрямування та організаційні заходи щодо підвищення педагогічної майстерності педагогів та покращення якості навчальних досягнень. Вивчалася система роботи керівників гуртків Харченко О.П. та Черкашиної Н.І., також педпрацівників знайомили з новими прийомами роботи, передовим педагогічним досвідом.

В цілому методична робота з педагогами закладу організована через колективні (засідання педагогічної та методичної ради, методичного об'єднання керівників гуртків), індивідуальні форми роботи (консультації), самоосвіту педагогічних працівників.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2005 № 350, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2005 за № 679/10959, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від від 30.10.2018 № 1175 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2019», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.12.2018 № 307 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2019», плану КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на 2019 рік було надано матеріали переможця І міського етапу конкурсу до організаційного комітету ІІ (обласного) етапу конкурсу керівника гуртка «Образотворче мистецтво» Дон О.О. За результатами журі Конкурсу методист посіла ІІ місце, за кількістю набраних балів у неї 2 рейтинг серед учасників.

Протягом лютого – квітня 2019 року відповідно до річного плану роботи Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» на 2019 рік та наказу Академії від 05.02.2019 № 11 «Про проведення фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують», із метою задоволення потреб у професійній самореалізації працівників освіти Харківської області, обміну ефективним педагогічним досвідом і створення умов для співпраці наукових, методичних і педагогічних працівників, на основі Положення про проведення фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують», схваленого науково-методичною радою Академії, проводиться Фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують».

Для участі у Фестивалі успішно зареєструвалися 2 педагоги закладу: Дон О.О. та Черкашина Н.І. за номінацією «Позашкільна освіта», які представили опис власного досвіду застосування інноваційних технологій, методів, форм і моделей організації освітнього процесу.

Також було опубліковано матеріали з досвіду роботи керівника гуртка «Образотворче мистецтво» на сайті http://naurok.com.ua, що підтверджено сертифікатами.

Одним із найважливіших питань у навчально-методичній роботі є атестація педагогічних працівників, що відбувається відповідно до нормативно-правових документів. У 2019 році атестацію пройшли 3 педагогічних працівника – Дон О.О, методист закладу та керівники гуртків Харченко О.П. і Черкашина Н.І., яким встановлено наступний тарифний розряд.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2018/2019 н.р. згідно з перспективним планом. Заступник директора з НВР Ольховська Л.О. пройшла курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «ХАНО» та акомпаніатор Головіна Ю.А. проходила підвищення своєї кваліфікації у формі стажування у Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревського.

Пріоритетним у навчально-методичній роботі Будинку протягом 2018/2019 навчального року визначено програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Всі гуртки Будинку працюють за типовими навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

У закладі функціонує методична рада та рада закладу, у роботу якої входять заходи щодо спільної організації навчально-виховного процесу (проведення відкритих занять, майстер-класів, виховних заходів, участь у створенні спільних соціальних проектів щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу).

У кожному гуртку створено батьківські комітети.

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості співпрацює з виконавчими органами Люботинської міської ради, громадськими організаціями та об’єднаннями м. Люботина: відділ культури, службою у справах дітей, відділу у справах молоді та спорту, Харківський центр професійної освіти Південної залізниці тощо.

Специфіка педагогічного процесу в позашкільних закладах полягає в тому, що він будується на основі духовного співробітництва педагогів і вихованців, максимального використання індивідуального досвіду кожної дитини, ініціативи, самодіяльності, творчого спілкування.

Адміністрація закладу спрямовує свою роботу на створення для керівників гуртків, так само як і для вихованців, широких і різноманітних підстав для самовдосконалення, підвищення свого професійного статусу.

Вивчення педагогічних контактів закладу показало, що високі показники по всіх параметрах виховної діяльності дістаються тим педагогам, які використовують комплексний підхід до виховання, знаходять перспективні і діючі форми масової і гурткової роботи.

 

 

Освітній процес здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей вихованців з урахуванням їх вікових особливостей. Основним показником якості та результативності виконання навчальних програм та навчально-тематичних планів є участь та отримання призових місць вихованцями творчих колективів Будинку у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, виставках. Високих результатів досягли педагоги закладу у розвитку творчих здібностей вихованців. На виконання Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини», затвердженої рішенням ІІ сесії VІІ скликання Люботинської міської ради Харківської області від 22.12.2015 № 86 «Про затвердження Комплексної міської програми «Майбутнє Люботинщини на 2016-2020 роки», з метою виявлення творчо обдарованих дітей, сприяння їх подальшому професійному самовираженню, зростанню виконавської майстерності, вихованці закладу за навчальний рік взяли участь у 87 заходах (виставках, конкурсах, фестивалях, змаганнях) за різними напрямками позашкільної освіти, на яких здобували перемоги, з них:

32 міських;

28 обласних заходів з яких привезли нагороди:

 • І місце – 29 нагород
 • ІІ місце – 36 нагород
 • ІІІ місце – 11 нагород
 • Гран-прі – 1 нагорода
 • Спеціальний приз обласного етапу конкурсу«Яскраві діти України»

12 Всеукраїнських заходів:

 • І місце – 17 нагород
 • ІІ місце – 17 нагород
 • ІІІ місце – 10 нагород
 • Спеціальна відзнака Всеукраїнського конкурсу «Танцмайстер»

11 Міжнародних заходів:

 • І місце – 35 нагород
 • ІІ місце – 19 нагород
 • ІІІ місце – 12 нагород
 • Гран-прі – 3 нагороди

 

Протягом І семестру 2018/2019 н.р. вихованці гуртків стали учасниками та переможцями обласних конкурсів: обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя», обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Український сувенір», обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу творчих робіт «Новорічна композиція», обласна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», обласна виставка писанкарства «Різдвяна писанка».

Протягом ІІ семестру 2018/2019 н.р. вихованці гуртків стали учасниками та переможцями обласних конкурсів: виставка дитячих творчих робіт «Мій біль - Афганістан», ІІІ Всеукраїнський фестиваль «Вертеп фест», ІІ етап обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття», обласний етап Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві натураліста», обласний відкритий чемпіонат зі спортивних танців, обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», Чемпіонат області з гри «Що? Де? Коли?», обласний вернісаж дитячої творчості, присвячений 33-ій річниці Чорнобильської катастрофи, обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля наш спільний дім», Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «В об’єктиві натураліста», обласний фестиваль малих сценічних форм «Колібрі», обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Яскраві діти України», Відкритий фестиваль конкурс «Вінок Слобожанщини», ІІ дитячий художній конкурс «Світ і Я», Харківський обласний творчий фестиваль «Молоді таланти Харківщини».

 • роботи гуртків за рік став міський фестиваль-конкурс мистецтв «Люботинські джерела», на якому було представлено роботу гуртків в номінаціях „Хореографія”, „Вокал”, „Малюнок та живопис”, „Декоративно-прикладне мистецтво”, «Акторська майстерність». 368 вихованці взяли участь в цьому конкурсі та посіли: 21 перше місце, 16 других місць, 14 третіх місць та 4 нагороди Гран-прі. Успіхи наших вихованців – це цілеспрямована, клопітка робота всього педагогічного колективу, яка залучає вихованців у нові простори, дозволяє їм здійснити „пробну самореалізацію” в різних сферах освітньої та творчої діяльності.

Одним із пріоритетних завдань Будинку є організація масових заходів з дітьми, під час яких визначається рівень практичної підготовки вихованців, а також забезпечується їх змістовне дозвілля, створюються умови для пошуку та підтримки талановитих та обдарованих дітей. Будинок організовує та проводить масові заходи з учнівською молоддю. На виконання річного плану роботи Будинку було сплановано роботу керівниками гуртків з вихованцями у закладі.

Вихованці Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості – талановиті діти, яскраві особистості. Без перебільшення, всі звітні концерти та виставки гуртківців можна назвати сузір’ям юних талантів.

Успіхи наших вихованців – це цілеспрямована, клопітка робота всього педагогічного колективу, яка залучає вихованців у нові простори, дозволяє їм здійснити „пробну самореалізацію” в різних сферах освітньої та творчої діяльності.

Робота щодо виконання ст. 10 Конституції України здійснюється на достатньому рівні. Ділова документація Люботинському міському Будинку дитячої та юнацької творчості (накази, протоколи нарад при директорі, протоколи засідань методичної ради, журнали вхідного, вихідного листування тощо) ведеться українською мовою. Накази з основної діяльності та кадрових питань своєчасно доводяться до відома виконавців та працівників закладу під особистий підпис.

У 2017/2018 навчальному році в закладі була організована робота з безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму відповідно до планів роботи. Протягом навчального року проводилися бесіди з питань охорони життя та здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, правил поведінки при користуванні електро- та газовими приборами, поводження з невідомими предметами, профілактики різних видів травматизму під час занять гуртків та на перервах. Організація роботи з безпеки життєдіяльності та попередження дитячого травматизму знаходилась на постійному контролі адміністрації. Роботі з даного напрямку приділялась увага на нарадах при директору, педрадах.

Травмувань вихованців під час навчально-виховного процесу не зафіксовано. Перед виїздом дітей на масові заходи за межі міста керівниками груп проводились інструктажі з попередження дитячого травматизму, які відповідно записувались до журналу інструктажів з безпеки життєдіяльності. З метою санітарно-просвітницької роботи щодо профілактики отруєння грибами, інфекційних захворювань систематично оновлювався інформаційний куточок здоров’я. Була проведена виставка малюнків «Молодь за здоровий спосіб життя».

Будинок є координатором міської ради старшокласників, до складу якої входять представники всіх закладів освіти міста, вихованці гуртків Будинку. У 2018/2019 навчальному році діяла Рада старшокласників «Молот». Принципом роботи Ради є гасло «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо!»

У 2018/2019 навчальному році старшокласники брали активну участь у благодійних акціях, концертних програмах, конкурсах, змаганнях міського та обласного рівня, флешмобах та конференціях. Так у жовтні представник Ради Шелист Ілля брав участь у обласній конференції ради старшокласників, яка проводилась на базі КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості. Активними учасникам були учні 9 класу ЗОШ № 6 - Щербатко Софі, Воробєй Донат та Гахов Ігор, які були організаторами конкурсу 3D моделей «Modern Way», учасниками гри «Життєвий капітал», яка відбулася на базі регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президенті України. Також команда учнів ЗОШ №6 стала переможцем міського етапу гри «Що? Де? Коли?» і брала участь у обласному етапі. Другий рік проводиться міський фестиваль «Лідер року». У цьому році переможцем стала Іващенко Олена, учениця Люботинської гімназії №1.

Представники ради старшокласників відвідували лекції у «Школі лідерства» на базі регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенті України.

З метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку вихованців педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом, особливо батьківським активом. Батьки є соціальним замовником освітніх послуг Будинку, тому беруть активну участь у освітньому процесі.

Громадськість, батьківський актив беруть активну участь в роботі закладу та дають високу оцінку проведенню масових заходів та організаційно-масової роботи Будинку.

Планування організації та реалізація плану виховної роботи Будинку проводилося за співпраці педагогічного колективу з батьківським активом.

Надання платних послуг – одна із сфер діяльності Будинку, яка ведеться на високому рівні й може самостійно заохочувати до співробітництва клієнтську базу та інших фізичних і юридичних осіб. Робота Будинку у цьому напрямку є обґрунтованою і має велику можливість до розвитку та розширення. Заохочуючи потенціал професійних педагогічних кадрів, надаючи увагу виконанню всіх деталей процесу, адміністрація Будинку керуючись ст.28 Закону України «Про позашкільну освіту» та Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», надає платні послуги населенню міста за основним напрямком: послуги освіти.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента від 07.02.2008р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» проводилася робота щодо звернень громадян. Всі звернення зафіксовані в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Щоквартально до міського відділу освіти подавалась інформація про стан роботи з питань виконання Закону України «Про звернення громадян» з кількісно-якісною характеристикою звернень за Класифікатором у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Всі звернення були розглянуті, дано письмові відповіді та вирішено позитивно.

Фінансування діяльності закладу забезпечувалось за кошти міського бюджету та спеціального фонду. Протягом року проводилася робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладу. За бюджетні кошти та кошти, зароблені закладом, придбано матеріали для ремонту приміщень: миючі засоби, відра, віники, гумові рукавиці, лампочки, фарба, пензлі та інші будматеріали на загальну суму 7030грн. Також придбано журнали планування та обліку роботи гуртка (1480грн.), мікрофон (2897грн), ноутбук (8000грн), шкільна дошка(850грн) . Загальна сума –20257грн( 8927грн бюджетні кошти, 10330грн – з спеціального фонду). У грудні 2018 року було завершено проект «Безпечне подвір’я - запорука здоров’я (упорядкування подвір’я)», який реалізовано в рамках обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє». Кошторисна вартість проекту 113285грн. Також в рамках реалізації обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» «Творча дитина – квітуча Батьківщина» придбано музичну апаратуру (акустичні системи, радіосистеми, мікрофони, мікрофонні стійки) на загальну суму 91232 грн. У лютому 2019 року Будинком отримана спонсорська допомога - тверде паливо(вугілля) на суму 11960 грн.

Аналіз мережі, кількісні показники наповнюваності груп, різномаїття напрямків діяльності, співпраця з батьками, громадськістю, фінансово-господарська робота вказують на те, що Будинок задовольняє потреби учнівської молоді у здобутті позашкільної освіти та у допрофесійному, початковому професійному самовизначенні відповідно до інтересів та здібностей вихованців.