Неділя, 18.08.2019, 15:58

Люботинський міський Будинок дитячої та юнацької творчості

Корисні посилання

Звіт директора

ЗВІТ

директора Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості

Гели Людмили Андріївни

перед педагогічним колективом та громадськістю 31.05.2018 року

«Підсумки роботи у 2017/2018 навчальному році та завдання

на 2018/2019 навчальний рік»

 

 

У 2017/2018 навчальному році діяльність педагогічного колективу Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості Люботинської міської ради Харківської області (далі Будинку) була спрямована на виконання вимог законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14 серпня 2014 року №1176, Положення про позашкільний навчальний заклад (із змінами), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 № 1010, реалізацію завдань державної освітньої політики, Державних, обласних та міських програм у галузі освіти.

Відповідно до обраного напряму позашкільної освіти педагогічний колектив Люботинського міського Будинку дитячої та юнацької творчості у 2017/2018 навчальному році продовжував працювати над педагогічною проблемою «Розвиток творчих здібностей вихованців через призму національно-патріотичного виховання та самоосвітню діяльність». Відповідно до поставлених завдань учасники освітнього процесу приділяли належну увагу формуванню морально-етичних якостей, громадської свідомості та професійної орієнтації вихованців; сприяли розвитку їх творчих здібностей; підтримували прагнення до здорового способу життя; сприяли формуванню здоров’язберігаючого освітнього простору.

Робота Будинку була спрямована на розвиток творчих здібностей вихованців, розкриття їх талантів та обдарувань. Набір дітей здійснювався відповідно до їх уподобань, інтересів та навичок. Станом на 15 вересня 2017 року розпочали роботу 47 гуртків. Із них 27 (57 %) - за загальним фондом бюджету та 20 гуртків (43%) – за спеціальним фондом, якими було охоплено 1085 дітей та підлітків віком від 4 до 18 років, що становить 48 % від загальної кількості дітей міста. При формуванні груп були дотримані санітарні норми щодо їх наповнюваності. Варто відзначити, що при комплектуванні гуртків враховувалися психофізіологічні та вікові особливості вихованців. Особлива увага приділялась вихованцям – дітям пільгового контингенту (83 дитини).

 

Організація позашкільної освіти здійснювалася за такими основними напрямами: художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, соціально-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, гуманітарний, що сприяло повному емоційному, фізичному, інтелектуальному розвитку дітей та молоді.

 

Гуртки за напрямами позашкільної освіти

 

 • науково-технічний напрям – 233 дитини
 • еколого-натуралістичний – 26 дітей
 • фізкультурно-спортивний – 68 дітей
 • художньо-естетичний – 632 дитини
 • гуманітарний – 78 дітей
 • соціально-реабілітаційний – 48 дітей

 

Найбільше дітей відвідувало гуртки художньо-естетичного напрямку (58,2 %).

Гурткова робота проводилася за трьома рівнями: початковий, основний, вищий:

 • груп початкового рівня – 15, в них дітей – 322
 • груп основного рівня – 30, в них дітей – 719
 • груп вищого рівня – 2, в них дітей – 44

 

Таким чином, прослідковується позитивна динаміка щодо збільшення кількості гуртків основного рівня.

Основним місцем розташування є приміщення за адресою вул. Свято-Миколаївська, 2 та додаткові приміщення на базі Гімназії №1, НВК № 2, ЗНЗ № 3,4 та Караванської ЗОШ.

Приміщення закладу відповідають державним санітарним нормам та правилам. У закладі обладнано 5 навчальних кабінетів, 1 танцювальна зала з необхідним хореографічним обладнанням, 1 кабінет для занять вокального гуртка, кабінет гуртка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, кімната для вихованців ГРРД, костюмерна. На базі Будинку працювало 37 гуртків, 10 гуртків - на базі закладів освіти міста. Це дало можливість охопити позашкільною освітою більшу кількість дітей, а головне залучити дітей віддалених районів міста.

 

Дані про гуртки,

що працювали на базі закладів загальної середньої освіти міста:

 • Люботинська гімназія № 1 – 5 (126 дітей)
 • Люботинський НВК № 2 - 1 (25 дітей)
 • Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – 1 (27 дітей)
 • Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – 2 (53 дитини)
 • Караванська ЗОШ І-ІІІ ст – 1 (26 дітей)

 

У 2017/2018 навчальному році у закладі продовжував свою роботу колектив сучасної хореографії «Монреаль», якому присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив». У березні 2018 року цей колектив, під керівництвом керівника гуртка Кокалко С.П. та акомпаніатора Черкашоної Н.І., представив концертну програму на розгляд оглядовій комісії на підтвердження почесного звання. За високий художній рівень виконавської майстерності, активну участь у справі поширення надбань національної культури, значні досягнення на міському, регіональному та всеукраїнському рівнях, згідно з рішенням експертної комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння почесних звань «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.03.2018 № 295) колективу сучасного танцю «I believe» (керівник – Іщенко О.В.) присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив».